LINE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. maj 2006
 • CVR 29535515

Virksomheden LINE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 17. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -36.137 DKK, mens den i 2022 var på -31.291 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 467.311 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

467’ DKK

> +999%

Egenkapital

4.564’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

490’ DKK

+922%

Årets resultat

2023467.311 DKK
2022-12.797 DKK
2021600.847 DKK
2020370.021 DKK
201978.175 DKK
201826.062 DKK
2017487.258 DKK
2016810.331 DKK
2015448.244 DKK
2014242.111 DKK
2013-253.411 DKK
2012-485.255 DKK

Likviditetsgrad

12.071 %

+10%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.688’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-36’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

124’ DKK

+611%

Tilgodehavende

2.112’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -36’
  -
  -
  -
  -
  138’
  0
  388’
  526’
  490’
  -
  490’
  -22’
  467’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.576’
  -
  -
  2.576’
  2.576’
  -
  -
  -
  -
  97’
  2.112’
  4.688’
  125’
  1.873’
  118’
  -
  4.564’
  -
  4.564’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  107’
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  18’
  4.688’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LINE HOLDING ApS 17.05.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Falkevej 2 · DK-3200 Helsinge 01.01.2007
Falkevej 2 · DK-3200 Helsinge 17.05.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 17.05.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-05 05.10.2017
2006-05-17 17.05.2006 04.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 17.05.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 17.05.2006

Direktører

Navn Fra Til
Allan Nielsen 17.05.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Nielsen 17.05.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LINE HOLDING ApS

Falkevej 2
3200 Helsinge

CVR

29535515

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. maj 2006

P-nummer

1012272029

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drive holding- og investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-