SUNDBO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. apr. 2006
 • CVR 29449511

Virksomheden SUNDBO ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 7. april 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 0 DKK, mens den i 2020 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

18’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
20150 DKK
20140 DKK
2013-34.813 DKK
2012-5.945 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

18’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

18’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  18’
  18’
  18’
  -
  -
  -
  18’
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SUNDBO ApS 07.04.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Uranosvej 12 · DK-9210 Aalborg SØ 07.04.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 07.04.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-04-07 07.04.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.04.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 07.04.2006

Direktører

Navn Fra Til
Erik Badstue Sundbøl 07.04.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erik Badstue Sundbøl 07.04.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SUNDBO ApS

Uranosvej 12
9210 Aalborg SØ

CVR

29449511

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. april 2006

P-nummer

1012183654

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål består i udlejning af boliger og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-