LADEFOGED ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. dec. 2005
 • CVR 29209537

Virksomheden LADEFOGED ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Hjallerup. De blev etableret i 20. december 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 148.324 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

148’ DKK

+185%

Egenkapital

353’ DKK

+72%

Omsætning

-

Resultat før skat

150’ DKK

+178%

Årets resultat

2022148.324 DKK
202152.040 DKK
20207.456 DKK
20197.800 DKK
20187.948 DKK
20171.900 DKK
201614.726 DKK
2015-19.362 DKK
201446.598 DKK
2013-36.040 DKK
2012-58.455 DKK

Likviditetsgrad

117 %

-1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

35 %

+38%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.011’ DKK

+25%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

769’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  -48’
  -
  9’
  150’
  -
  150’
  -2’
  148’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  242’
  242’
  -
  -
  -
  765’
  5’
  769’
  1.011’
  125’
  42’
  -
  -
  353’
  -
  353’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  103’
  -
  -
  -
  -
  550’
  658’
  1.011’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LADEFOGED ApS 20.12.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Joachimsvej 3 · DK-9320 Hjallerup 01.01.2007
Joachimsvej 3 · DK-9320 Hjallerup 20.12.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.03.2010
999999 Uoplyst 01.01.2008 28.02.2010
980000 Uoplyst 20.12.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-12-20 20.12.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.12.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.12.2005

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Ladefoged 20.12.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Ladefoged 20.12.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LADEFOGED ApS

Joachimsvej 3
9320 Hjallerup

CVR

29209537

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. december 2005

P-nummer

1011906601

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • LADEFOGED REGNSKABSRÅDGIVNING ApS
 • LADEFOGED RRR ApS
 • LADEFOGEDS ApS

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive finansierings-, handels- og investeringsvirksomhed eller anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-