SELDRUP ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. okt. 2005
 • CVR 29173583

Virksomheden SELDRUP ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 14. oktober 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 483.222 DKK, mens den i 2021 var på 551.453 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 706.698 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

707’ DKK

-3%

Egenkapital

3.355’ DKK

+21%

Omsætning

-

Resultat før skat

721’ DKK

-14%

Årets resultat

2022706.698 DKK
2021731.306 DKK
2020545.841 DKK
2019140.580 DKK
2018101.272 DKK
2017397.175 DKK
2016392.987 DKK
2015-166.478 DKK
201461.361 DKK
2013232.474 DKK
2012176.885 DKK

Likviditetsgrad

3.758 %

+179%
God

Afkastningsgrad

6 %

-45%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.397’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

483’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.574’ DKK

+45%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  483’
  -
  -269’
  -
  215’
  0
  -
  17’
  18’
  721’
  -
  721’
  -14’
  707’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  872’
  950’
  -
  -
  950’
  1.823’
  -
  169’
  592’
  -
  514’
  1.574’
  3.397’
  125’
  2.412’
  118’
  -
  3.355’
  -
  3.355’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  22’
  42’
  3.397’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SELDRUP ApS 14.10.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Kasted Byvej 11 · DK-8200 Aarhus N 14.10.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 14.10.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-02 02.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.10.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 02.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Martin Buchholdt Seldrup 14.10.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Buchholdt Seldrup 14.10.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SELDRUP ApS

Kasted Byvej 11
8200 Aarhus N

CVR

29173583

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. oktober 2005

P-nummer

1011817269

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

martin@seldrup.dk

Telefon

26287175

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og eraf afledt virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-