K.R. HOLDING ODDER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. sep. 2005
 • CVR 29171998

Virksomheden K.R. HOLDING ODDER ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odder. De blev etableret i 27. september 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.188 DKK, mens den i 2021 var på -12.244 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -39.200 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-39’ DKK

-17%

Egenkapital

3.666’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-43’ DKK

-166%

Årets resultat

2022-39.200 DKK
2021-33.525 DKK
2020-443.158 DKK
20191.465 DKK
2018-147.943 DKK
201724.640 DKK
201691.370 DKK
201598.860 DKK
2014159.870 DKK
201391.302 DKK
201278.937 DKK

Likviditetsgrad

578 %

-9%
God

Afkastningsgrad

-0 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.817’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

151’ DKK

+5%

Tilgodehavende

871’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  27’
  -34’
  -24’
  -31’
  -43’
  -
  -43’
  -
  -39’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.946’
  -
  -
  2.946’
  2.946’
  -
  -
  -
  13’
  5’
  871’
  3.817’
  125’
  1.476’
  114’
  -
  3.666’
  -
  3.666’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  151’
  3.817’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
K.R. HOLDING ODDER ApS 27.09.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Alpevej 20 · DK-8300 Odder 14.07.2021
Alpevej 20 · DK-8300 Odder 05.11.2017 13.07.2021
Teglbrændervej 2 · DK-8350 Hundslund 08.02.2009 04.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 27.09.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-09-27 27.09.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.09.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 27.09.2005

Direktører

Navn Fra Til
Karsten Aasted Rosendahl 27.09.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karsten Aasted Rosendahl 27.09.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

K.R. HOLDING ODDER ApS

Alpevej 20
8300 Odder

CVR

29171998

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. september 2005

P-nummer

1011812151

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kro@privat.tele.dk

Telefon

20468902

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i datterselskaber og investering i værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-