CLARA BARSLUND HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2005
 • CVR 29153795

Virksomheden CLARA BARSLUND HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 1. november 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 101.119 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

101’ DKK

-55%

Egenkapital

109’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

82’ DKK

-60%

Årets resultat

2022101.119 DKK
2021223.789 DKK
2020147.324 DKK
201966.758 DKK
2018131.479 DKK
201747.945 DKK
2016126.327 DKK
2015-75.580 DKK
201484.340 DKK
2013-22.450 DKK
2012-19.718 DKK

Likviditetsgrad

2 %

+73%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

6 %

> +999%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.924’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

38’ DKK

+81%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -87’
  -
  -87’
  82’
  -
  82’
  -19’
  101’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.886’
  -
  -
  1.886’
  1.886’
  -
  -
  -
  -
  3’
  38’
  1.924’
  125’
  -1.672’
  -
  1.656’
  109’
  -
  109’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.738’
  -
  -
  -
  -
  77’
  1.815’
  1.924’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CLARA BARSLUND HOLDING ApS 01.11.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Fælledvej 4 · DK-5000 Odense C 21.05.2015
Chr. Sonnes Vej 51 · DK-5230 Odense M 08.01.2010 20.05.2015
Krengerupvænget 28 · DK-5230 Odense M 01.11.2005 07.01.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 01.11.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-24 24.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.11.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Christian Barslund Nielsen 01.11.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Barslund Nielsen 01.11.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CLARA BARSLUND HOLDING ApS

Fælledvej 4
5000 Odense C

CVR

29153795

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2005

P-nummer

1011792975

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i datterselskaber, foretage andre erhvervsmæssige investeringer og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-