TORIN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. okt. 2005
 • CVR 29137153

Virksomheden TORIN ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 6. oktober 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.250 DKK, mens den i 2021 var på -13.188 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 269.532 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

270’ DKK

0%

Egenkapital

289’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

270’ DKK

0%

Årets resultat

2022269.532 DKK
2021270.478 DKK
20204.143 DKK
2019-572.527 DKK
2018219.344 DKK
2017154.760 DKK
201631.382 DKK
20150 DKK
2014-211.244 DKK
2013-7.906 DKK
2012-449.930 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-98%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

+21%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

319’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

31’ DKK

-88%

Tilgodehavende

0 DKK

-100%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  2’
  -14’
  -
  -12’
  270’
  -
  270’
  -
  270’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  319’
  319’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  319’
  50’
  -55’
  -
  -
  289’
  -
  289’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  31’
  319’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TORIN ApS 06.10.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Munkedalen 28 · DK-4100 Ringsted 11.08.2011
Rosenlyparken 52 · DK-2670 Greve 06.10.2005 10.08.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.01.2021
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020 12.01.2021
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-12-31 31.12.2017
2005-10-06 06.10.2005 30.12.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.12.2017
125.000 DKK 06.10.2005 30.12.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 28.01.2019
Selskabet tegnes af direktøren. 06.10.2005 28.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Torin Mortensen 28.01.2019
Torin Mortensen 06.10.2005 28.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torin Mortensen 06.10.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TORIN ApS

Munkedalen 28
4100 Ringsted

CVR

29137153

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. oktober 2005

P-nummer

1011742889

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

torinmortensen@gmail.com

Telefon

20821760

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering samt anden i forbindelse hermed virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-