MEDIAMEDIC HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. aug. 2005
 • CVR 28980906

Virksomheden MEDIAMEDIC HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Køge. De blev etableret i 29. august 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 48.415 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

48’ DKK

-13%

Egenkapital

558’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

48’ DKK

-13%

Årets resultat

202248.415 DKK
202155.855 DKK
20209 DKK
20198.408 DKK
20188.631 DKK
2017-5.099 DKK
2016-5.031 DKK
2015-131.255 DKK
2014-36.760 DKK
2013137.446 DKK
2012-930 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

558’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

377’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  48’
  -
  48’
  0
  48’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  181’
  -
  -
  181’
  181’
  -
  -
  373’
  -
  4’
  377’
  558’
  125’
  261’
  116’
  -
  558’
  -
  558’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  558’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MEDIAMEDIC HOLDING ApS 05.09.2007
3D-MGV STUDIO HOLDING ApS 29.08.2005 04.09.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Fremtidsvej 6 · DK-4600 Køge 10.02.2014
Rosenfeldtvej 32 · DK-2665 Vallensbæk Strand 02.07.2011 09.02.2014
Bomuldsgade 4 · DK-2500 Valby 12.06.2008 01.07.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 29.08.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-09-05 05.09.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.08.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.09.2007

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Kim Carstens 29.08.2005 12.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Kim Carstens 25.03.2010
Kim Carstens 29.08.2005 12.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Carstens 29.08.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MEDIAMEDIC HOLDING ApS

Fremtidsvej 6
4600 Køge

CVR

28980906

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. august 2005

P-nummer

1011657962

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed samt at eje anparter i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-