INTER LINK ApS

 • APS
 • Etableret 30. aug. 2005
 • CVR 28980701
UNDER KONKURS

Virksomheden INTER LINK ApS befinder sig i branchen "Speditører" og har adresse i København N. De blev etableret i 30. august 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 4.824 DKK, mens den i 2019 var på 15.449 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.906 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

-83%

Egenkapital

6’ DKK

+49%

Omsætning

-

Resultat før skat

3’ DKK

-80%

Årets resultat

20201.906 DKK
201911.328 DKK
201827.208 DKK
201740.239 DKK
201631.864 DKK
2015-23.022 DKK
201423.396 DKK
201360.606 DKK
201230.789 DKK

Likviditetsgrad

123 %

+10%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

19 %

+76%
God

Overskudsgrad

-

Balance

30’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

5’ DKK

-69%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

30’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  3’
  -
  3’
  -1’
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  21’
  30’
  30’
  125’
  -119’
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  19’
  25’
  30’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INTER LINK ApS 02.09.2005
ApS KBUS 17 NR. 4319 30.08.2005 01.09.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Jagtvej 9 · DK-2200 København N 27.01.2020
Ådalsparkvej 33 · DK-2970 Hørsholm 21.06.2019 26.01.2020
Tjørnevej 13A · DK-2970 Hørsholm 06.05.2010 20.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
522920 Speditører 01.01.2008
634020 Speditørvirksomhed 01.10.2005 31.12.2007
980000 Uoplyst 30.08.2005 30.09.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.08.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 25.04.2022 20.06.2022
Selskabet tegnes af en direktør. 26.01.2007 29.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

INTER LINK ApS

Jagtvej 9
2200 København N

CVR

28980701

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. august 2005

P-nummer

1011657563

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • INTER LINK FREIGHT CONSULTING ApS
 • INTER LINK FREIGHT FORWARDING ApS
 • INTER LINK LOGISTICS ApS
 • INTER LINK TRANSPORT ApS
 • INTER LINK WAREHOUSING ApS

Branchekode

522920
Speditører

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

70268696

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive speditionsvirksomhed, pakhusvirksomhed, international transport, handel investering af enhver art formidling samt rådgivningsvirksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

 • ApS KBUS 38 nr.3117

Revisor

-