HENRIK J. HANSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. aug. 2005
 • CVR 28980108

Virksomheden HENRIK J. HANSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odder. De blev etableret i 29. august 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.757 DKK, mens den i 2021 var på -2.124 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 277.464 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

277’ DKK

-55%

Egenkapital

1.682’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

281’ DKK

-54%

Årets resultat

2022277.464 DKK
2021612.313 DKK
2020345.241 DKK
2019285.240 DKK
201827.312 DKK
2017154.426 DKK
2016-92.452 DKK
20150 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012150.208 DKK

Likviditetsgrad

867 %

+58%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.757’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

655’ DKK

-31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  18’
  -10’
  276’
  283’
  281’
  -
  281’
  -3’
  277’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.102’
  -
  -
  1.102’
  1.102’
  -
  -
  564’
  -
  0
  655’
  1.757’
  125’
  305’
  200’
  -
  1.682’
  -
  1.682’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  76’
  1.757’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HENRIK J. HANSEN HOLDING ApS 29.08.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Parcelvej 4 · DK-8300 Odder 29.08.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 29.08.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-12-18 18.12.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.08.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 18.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Juul Hansen 29.08.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Juul Hansen 01.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HENRIK J. HANSEN HOLDING ApS

Parcelvej 4
8300 Odder

CVR

28980108

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. august 2005

P-nummer

1011655781

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt drive finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder investering i fast ejendom og driftsmidler med udlejning for øje.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej