S. BRÄUNER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. nov. 2006
 • CVR 28669674

Virksomheden S. BRÄUNER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense S. De blev etableret i 6. november 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.132 DKK, mens den i 2021 var på -4.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.622.810 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.623’ DKK

> +999%

Egenkapital

3.764’ DKK

+76%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.621’ DKK

> +999%

Årets resultat

20221.622.810 DKK
202160.165 DKK
2020468.160 DKK
2019254.200 DKK
2018325.755 DKK
2017199.657 DKK
2016212.076 DKK
2015293.800 DKK
2014229.904 DKK
2013-199.052 DKK
201226.001 DKK

Likviditetsgrad

75 %

+49%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+35%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.572’ DKK

+81%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

608’ DKK

+207%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  0
  -
  1’
  1’
  1.621’
  -
  1.621’
  -2’
  1.623’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.963’
  -
  -
  3.963’
  3.963’
  -
  -
  554’
  -
  54’
  608’
  4.572’
  125’
  -75’
  -
  -
  3.764’
  -
  3.764’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  435’
  -
  -
  -
  6’
  0
  808’
  4.572’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
S. BRÄUNER HOLDING ApS 06.11.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Skovbakkevænget 11 · DK-5260 Odense S 23.11.2020
Carsten Hauchs Vænge 5 · DK-5230 Odense M 28.05.2008 22.11.2020
Hunderupvej 176 · DK-5230 Odense M 06.11.2006 27.05.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.01.2008
980000 Uoplyst 06.11.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-31 31.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 06.11.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Stefan Bräuner 06.11.2006

Legalle ejere

Navn Fra Til
Dorte Ager Bräuner 07.04.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Stefan Bräuner 06.11.2006 06.04.2022
Dorte Ager Bräuner 06.11.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

S. BRÄUNER HOLDING ApS

Skovbakkevænget 11
5260 Odense S

CVR

28669674

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. november 2006

P-nummer

1012756859

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier, foretage investeringer i øvrigt og ligeartet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-