ASCI ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. nov. 2004
 • CVR 28281498

Virksomheden ASCI ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Bagsværd. De blev etableret i 22. november 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.475.129 DKK, mens den i 2020 var på 991.044 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -161.353 DKK.

Medarbejderstaben består af 11 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mikail Asci.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-161’ DKK

+80%

Egenkapital

130’ DKK

-60%

Omsætning

3.754’ DKK

-9%

Resultat før skat

-161’ DKK

+80%

Årets resultat

2021-161.353 DKK
2020-814.276 DKK
2019389.804 DKK
201870.183 DKK
2017-595.881 DKK
2016-293.916 DKK
2015306.859 DKK
2014310.141 DKK
2013-75.296 DKK
2012-172.602 DKK

Likviditetsgrad

138 %

> +999%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-52 %

-116%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

42 %

+331%
God

Overskudsgrad

-4 %

+78%
Svag

Balance

312’ DKK

-91%

Bruttofortjeneste

1.475’ DKK

+49%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

252’ DKK

+35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  3.754’
  1.475’
  -
  -
  2.279’
  -161’
  -
  -
  -
  -
  -161’
  -
  -161’
  -
  -161’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  60’
  -
  -
  -
  -
  60’
  99’
  33’
  -
  -
  119’
  252’
  312’
  125’
  -161’
  -
  167’
  130’
  -
  130’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  -
  182’
  312’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ASCI ApS 07.09.2007
AYDIN&ADEM ApS 10.12.2004 06.09.2007
ApS KBUS 17 NR. 3768 22.11.2004 09.12.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Bagsværd Hovedgade 116B · DK-2880 Bagsværd 14.11.2018
Bagsværd Hovedgade 116B · DK-2880 Bagsværd 10.12.2004 13.11.2018
Kronprinsessegade 18 · DK-1306 København K 22.11.2004 09.12.2004

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 01.01.2008
553010 Restauranter 17.12.2004 31.12.2007
980000 Uoplyst 22.11.2004 16.12.2004

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-08-12 12.08.2022
2013-11-19 19.11.2013 11.08.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.11.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 12.08.2022
Selskabet tegnes af direktionen 19.11.2013 19.07.2022

Direktører

Navn Fra Til
Mikail Asci 12.08.2022
Mikail Asci 01.03.2022 19.07.2022
Aydin Asci 01.04.2015 01.03.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
Mikail Asci 12.08.2022
Mikail Asci 01.03.2022 19.07.2022
Aydin Asci 01.01.2015 01.03.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikail Asci 22.11.2004
Aydin Asci 22.11.2004 19.07.2022
Mikail Asci 22.11.2004 19.07.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ASCI ApS

Bagsværd Hovedgade 116
2880 Bagsværd

CVR

28281498

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. november 2004

P-nummer

1010952669

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive restauration

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

11

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-