ODDS-34 KIOSKEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2004
 • CVR 28105886

Virksomheden ODDS-34 KIOSKEN ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 1. september 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 866.632 DKK, mens den i 2021 var på 854.871 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 304.737 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

305’ DKK

+5%

Egenkapital

978’ DKK

+24%

Omsætning

-

Resultat før skat

432’ DKK

+4%

Årets resultat

2022304.737 DKK
2021289.198 DKK
2020201.527 DKK
2019185.551 DKK
2018228.397 DKK
201763.646 DKK
201691.895 DKK
201590.142 DKK
201456.671 DKK
2013126.331 DKK
201273.591 DKK

Likviditetsgrad

408 %

+56%
God

Afkastningsgrad

8 %

0%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

11 %

+22%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

9.047’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

867’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

8.069’ DKK

-1%

Tilgodehavende

513’ DKK

+111%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  867’
  -
  -145’
  -
  721’
  -
  -290’
  -
  -290’
  432’
  -
  432’
  -127’
  305’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  8.534’
  -
  -
  -
  -
  8.534’
  -
  -
  -
  -
  513’
  513’
  9.047’
  125’
  735’
  118’
  -
  978’
  -
  978’
  -
  -
  882’
  -
  -
  -
  7.943’
  -
  -
  -
  -
  11’
  115’
  126’
  9.047’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ODDS-34 KIOSKEN ApS 01.09.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Vejlevej 310 · DK-6000 Kolding 19.11.2018
Vejlevej 310 · DK-6000 Kolding 24.10.2018 18.11.2018
Vejlevej 310 · DK-6000 Kolding 20.10.2018 23.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 24.09.2020
920000 Lotteri- og anden spillevirksomhed 01.01.2008 23.09.2020
927100 Lotteri- og anden spillevirksomhed 19.01.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-24 24.09.2020
2012-03-19 19.03.2012 23.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.09.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktionens medlemmer hver for sig. 19.03.2012

Direktører

Navn Fra Til
Ahmad Alizadeh 01.01.2012
Arif Rezai 01.01.2012
Jens Hjort Pedersen 01.09.2004 01.01.2012

Legalle ejere

Navn Fra Til
Ahmad Alizadeh 01.01.2012
Arif Rezai 01.01.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ahmad Alizadeh 01.09.2004
Arif Rezai 01.09.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ODDS-34 KIOSKEN ApS

Vejlevej 310
6000 Kolding

CVR

28105886

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2004

P-nummer

1010758749

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

75344201

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formaal er køb, salg ,udlejning samt besiddelse af ejendomme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktionens medlemmer hver for sig.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-