EJENDOMSSELSKABET HAVNEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. aug. 2004
 • CVR 27983944

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET HAVNEN ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Juelsminde. De blev etableret i 10. august 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 413.131 DKK, mens den i 2021 var på 362.064 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 203.642 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

204’ DKK

+9%

Egenkapital

1.349’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

261’ DKK

+9%

Årets resultat

2022203.642 DKK
2021186.955 DKK
2020195.415 DKK
2019144.199 DKK
201826.959 DKK
2017150.839 DKK
2016116.906 DKK
2015130.491 DKK
201419.952 DKK
201351.979 DKK
201249.764 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-86%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+9%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

23 %

+20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.913’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

413’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

4.183’ DKK

-8%

Tilgodehavende

11’ DKK

-87%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  413’
  -
  -34’
  -
  379’
  -
  -118’
  -
  -118’
  261’
  -
  261’
  -58’
  204’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  103’
  -
  5.903’
  -
  -
  -
  -
  5.903’
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  5.913’
  126’
  1.223’
  -
  -
  1.349’
  -
  1.349’
  382’
  382’
  1.775’
  -
  -
  -
  2.842’
  822’
  -
  11’
  -
  15’
  156’
  1.342’
  5.913’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJENDOMSSELSKABET HAVNEN ApS 10.08.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Bjørnsknudevej 8A · DK-7130 Juelsminde 20.10.2018
Bjørnsknudevej 8A · DK-7130 Juelsminde 07.03.2018 19.10.2018
Nedergårdsvej 12 · DK-8723 Løsning 20.10.2014 06.03.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 02.12.2004 31.12.2007
980000 Uoplyst 10.08.2004 01.12.2004

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-31 31.05.2022
2004-08-10 10.08.2004 30.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
126.000 DKK 10.08.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 10.08.2004

Direktører

Navn Fra Til
Bente Lund 29.04.2021
Keld Viggo Rasmussen 10.08.2004 18.12.2017
Johnny Valentin Pedersen 10.08.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johnny Valentin Pedersen 23.10.2009
Morten Kjærgaard 23.10.2009 28.12.2017
Keld Viggo Rasmussen 10.08.2004 18.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJENDOMSSELSKABET HAVNEN ApS

Bjørnsknudevej 8
7130 Juelsminde

CVR

27983944

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. august 2004

P-nummer

1010711556

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

johnnyvph@icloud.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg samt udlejning og bortforpagtning af ejendomme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening.

Registeret kapital

126.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja