SØRENSEN HOLDING ANLI ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2004
 • CVR 27980937

Virksomheden SØRENSEN HOLDING ANLI ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Esbjerg Ø. De blev etableret i 1. juli 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -12.500 DKK, mens den i 2022 var på -12.975 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 243.076 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

243’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.084’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

249’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023243.076 DKK
2022-6.736 DKK
2021191.831 DKK
2020255.536 DKK
2019220.110 DKK
2018145.404 DKK
2017358.776 DKK
2016-30.058 DKK
2015210.593 DKK
2014196.809 DKK
201370.331 DKK
201265.009 DKK

Likviditetsgrad

1.667 %

-10%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.107’ DKK

+20%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

385’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  39’
  0
  -
  39’
  249’
  -
  249’
  -6’
  243’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  723’
  723’
  -
  -
  -
  -
  3’
  385’
  1.107’
  125’
  238’
  61’
  -
  1.084’
  -
  1.084’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  1.107’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SØRENSEN HOLDING ANLI ApS 01.07.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Storegade 167 · DK-6705 Esbjerg Ø 28.10.2019
Storegade 167 · DK-6705 Esbjerg Ø 10.09.2019 27.10.2019
Storegade 167 · DK-6705 Esbjerg Ø 24.01.2019 09.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.10.2017
999999 Uoplyst 01.01.2008 05.10.2017
980000 Uoplyst 01.07.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2004-07-01 01.07.2004

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.07.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.07.2004

Direktører

Navn Fra Til
Johnny Sørensen Lorentzen 01.07.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johnny Sørensen Lorentzen 01.07.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SØRENSEN HOLDING ANLI ApS

Storegade 167
6705 Esbjerg Ø

CVR

27980937

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2004

P-nummer

1010700988

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

22264109

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer samt fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej