OVE ÅKJÆR LARSEN INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. sep. 2004
 • CVR 27957838

Virksomheden OVE ÅKJÆR LARSEN INVEST ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Egtved. De blev etableret i 8. september 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -236.842 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-237’ DKK

-260%

Egenkapital

653’ DKK

-33%

Omsætning

-

Resultat før skat

-234’ DKK

-222%

Årets resultat

2022-236.842 DKK
2021148.430 DKK
202043.287 DKK
2019110.469 DKK
2018-103.388 DKK
201790.527 DKK
2016-6.692 DKK
201555.711 DKK
201456.822 DKK
2013101.019 DKK
201275.564 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-35%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-37%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

53 %

-20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.243’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  25’
  -254’
  -
  -229’
  -234’
  -
  -234’
  -3’
  -237’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.237’
  1.237’
  -
  -
  -
  5’
  0
  5’
  1.243’
  125’
  438’
  90’
  -
  653’
  -
  653’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  590’
  1.243’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OVE ÅKJÆR LARSEN INVEST ApS 08.09.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Koldingvej 54 · DK-6040 Egtved 27.04.2023
Egtvedvej 125 · DK-6040 Egtved 01.01.2007 26.04.2023
Egtvedvej 125 · DK-6040 Egtved 08.09.2004 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 22.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 21.01.2009
980000 Uoplyst 08.09.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2004-09-08 08.09.2004

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.09.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør alene. 08.09.2004

Direktører

Navn Fra Til
Ove Åkjær Larsen 08.09.2004
Arne Stycke 08.09.2004 08.09.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ove Åkjær Larsen 08.09.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OVE ÅKJÆR LARSEN INVEST ApS

Koldingvej 54
6040 Egtved

CVR

27957838

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. september 2004

P-nummer

1010756932

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive virksomhed inden for bygge og anlæg samt handel og industri.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-