EJENDOMSSELSKABET KIM ANDERSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2004
 • CVR 27929737

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET KIM ANDERSEN ApS befinder sig i branchen "Almindelig rengøring i bygninger" og har adresse i København S. De blev etableret i 1. juli 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 99.224 DKK, mens den i 2021 var på 177.890 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 52.473 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

52’ DKK

-53%

Egenkapital

1.355’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

67’ DKK

-53%

Årets resultat

202252.473 DKK
2021112.780 DKK
202070.294 DKK
2019106.589 DKK
201889.692 DKK
201795.926 DKK
20168.986 DKK
201570.599 DKK
2014-42.649 DKK
201368.198 DKK
2012-88.245 DKK

Likviditetsgrad

21 %

-38%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

47 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.897’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

99’ DKK

-44%

Gældsforpligtelser

1.542’ DKK

-8%

Tilgodehavende

90’ DKK

-47%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  99’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  67’
  -
  67’
  -15’
  52’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.807’
  -
  -
  -
  -
  2.807’
  -
  -
  -
  -
  90’
  90’
  2.897’
  125’
  1.230’
  -
  -
  1.355’
  -
  1.355’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.116’
  1.116’
  62’
  -
  -
  -
  8’
  80’
  426’
  2.897’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJENDOMSSELSKABET KIM ANDERSEN ApS 15.09.2005
ANDERSENS POLERING ApS 01.07.2004 14.09.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Sundholmsvej 5 · DK-2300 København S 06.03.2019
Sundholmsvej 5 · DK-2300 København S 01.07.2004 05.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
812100 Almindelig rengøring i bygninger 01.01.2008
747010 Almindelig rengøring 01.07.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-09-15 15.09.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.07.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 15.09.2005

Direktører

Navn Fra Til
Kim Sloth Andersen 01.07.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Sloth Andersen 01.07.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJENDOMSSELSKABET KIM ANDERSEN ApS

Sundholmsvej 5
2300 København S

CVR

27929737

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2004

P-nummer

1010666844

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

812100
Almindelig rengøring i bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kima@13prise.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i og udlejning af faste ejendomme og dermed i forbindelse stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej