jesperboye.com ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. feb. 2004
 • CVR 27601731

Virksomheden jesperboye.com ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Greve. De blev etableret i 18. februar 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 3.071 DKK, mens den i 2022 var på 30.014 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.335 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

+88%

Egenkapital

-31’ DKK

-44%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

-144%

Årets resultat

2023-9.335 DKK
2022-77.333 DKK
2021-71.214 DKK
2020245.519 DKK
2019-78.990 DKK
201834.291 DKK
2017-176.950 DKK
2016313.771 DKK
2015-46.333 DKK
2014175.742 DKK
2013-60.540 DKK
2012-126.323 DKK

Likviditetsgrad

37 %

-37%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-169 %

-147%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

18’ DKK

-42%

Bruttofortjeneste

3’ DKK

-90%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

18’ DKK

-42%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  3’
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -7’
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  18’
  18’
  125’
  -156’
  -
  -
  -31’
  -
  -31’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49’
  18’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
jesperboye.com ApS 18.03.2021
FRONTACTS ApS 02.01.2018 17.03.2021
BOYE & PARTNERS ApS 28.12.2015 01.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Olsbækeng 18 · DK-2670 Greve 02.09.2019
Naverland 2 · DK-2600 Glostrup 08.01.2019 01.09.2019
Naverland 2 · DK-2600 Glostrup 29.12.2015 07.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 28.12.2015
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009 27.12.2015
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-11-12 12.11.2021
2021-03-18 18.03.2021 11.11.2021
2018-01-02 02.01.2018 17.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.02.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 12.11.2021
Selskabet tegnes af en direktør. 02.01.2012 18.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Boye Mikkelsen 12.11.2021
Jesper Boye Mikkelsen 18.02.2004 18.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Boye Mikkelsen 18.02.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

jesperboye.com ApS

Olsbækeng 18
2670 Greve

CVR

27601731

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. februar 2004

P-nummer

1010402049

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • BOYE & CO. ApS
 • BOYE & PARTNERS Aps
 • FRONTACTS aps

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesperboye@jesperboye.com

Telefon

26890812

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed samt anden virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja