Viberg & Høyer ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jan. 2004
 • CVR 27567126

Virksomheden Viberg & Høyer ApS befinder sig i branchen "Anden udgivervirksomhed" og har adresse i Holbæk. De blev etableret i 24. januar 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.806 DKK, mens den i 2022 var på -22.580 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.577 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

+61%

Egenkapital

-375’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-9.577 DKK
2022-24.373 DKK
2021-16.263 DKK
2020-29.510 DKK
201943.805 DKK
2018-12.745 DKK
2017-4.111 DKK
2016-816 DKK
2015-1.734 DKK
2014-29.830 DKK
2013-12.741 DKK
20125.068 DKK

Likviditetsgrad

4 %

+282%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-2.723 %

+75%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

14’ DKK

+303%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+65%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14’ DKK

+303%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  13’
  14’
  14’
  125’
  -500’
  -
  -
  -375’
  -
  -375’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  389’
  389’
  14’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Viberg & Høyer ApS 09.07.2018
HØYER CONSULTING ApS 22.12.2011 08.07.2018
HØYER HOLDING, HOLBÆK ApS 24.01.2004 21.12.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Kastrupvej 11 · DK-4300 Holbæk 02.03.2018
Kastrupvej 11 · DK-4300 Holbæk 17.09.2007 01.03.2018
Valdemar Sejrsvej 2 · DK-4300 Holbæk 01.01.2007 16.09.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
581900 Anden udgivervirksomhed 09.07.2018
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.10.2011 08.07.2018
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009 30.09.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-07-09 09.07.2018
2012-12-17 17.12.2012 08.07.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 24.01.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Andreas Høyer Jørgensen 24.01.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Andreas Høyer Jørgensen 24.01.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Viberg & Høyer ApS

Kastrupvej 11
4300 Holbæk

CVR

27567126

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. januar 2004

P-nummer

1010358228

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • My Green Blog ApS

Branchekode

581900
Anden udgivervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40881976

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive blog og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-