GREEN CONSULT DENMARK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2004
 • CVR 27513557

Virksomheden GREEN CONSULT DENMARK ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 29. juni 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -14.749 DKK, mens den i 2021 var på -11.751 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.007.553 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.008’ DKK

-107%

Egenkapital

11.419’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.008’ DKK

-107%

Årets resultat

2022-1.007.553 DKK
202113.533.080 DKK
202090.937 DKK
201943.486 DKK
201897.869 DKK
201791.003 DKK
2016102.925 DKK
2015499.564 DKK
2014305.251 DKK
2013332.678 DKK
2012400.107 DKK

Likviditetsgrad

106.269 %

+282%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.429’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11.250’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -1.021’
  -
  -1.013’
  -1.008’
  -
  -1.008’
  -
  -1.008’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  180’
  180’
  -
  -
  -
  6.004’
  602’
  11.250’
  11.429’
  125’
  11.294’
  -
  -
  11.419’
  -
  11.419’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  4’
  11’
  11.429’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GREEN CONSULT DENMARK ApS 29.06.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Balagervej 29 · DK-8260 Viby J 21.06.2005
Midtagervej 7A · DK-8260 Viby J 29.06.2004 20.06.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 29.06.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-01 01.06.2016
2004-06-29 29.06.2004 31.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.06.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.06.2004

Direktører

Navn Fra Til
Lars Green 29.06.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Green 04.07.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GREEN CONSULT DENMARK ApS

Balagervej 29
8260 Viby J

CVR

27513557

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2004

P-nummer

1010650352

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40615690

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentarbejde indenfor salg og markedsføring, investering i andre virksomheder samt tilknyttet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-