JCB AF 17.12.2003 HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. dec. 2003
 • CVR 27492002

Virksomheden JCB AF 17.12.2003 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Haderslev. De blev etableret i 18. december 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.749 DKK, mens den i 2021 var på -11.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 870.161 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

870’ DKK

+407%

Egenkapital

2.697’ DKK

+39%

Omsætning

-

Resultat før skat

861’ DKK

Årets resultat

2022870.161 DKK
2021171.707 DKK
2020434.570 DKK
2019210.783 DKK
201862.800 DKK
2017260.539 DKK
2016712.511 DKK
2015637.133 DKK
2014513.467 DKK
2013112.547 DKK
201299.217 DKK

Likviditetsgrad

704 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

86 %

-13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.128’ DKK

+60%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

431’ DKK

Tilgodehavende

502’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  0
  -1’
  871’
  870’
  861’
  -
  861’
  -9’
  870’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.626’
  -
  -
  2.626’
  2.626’
  -
  -
  369’
  -
  133’
  502’
  3.128’
  125’
  488’
  300’
  -
  2.697’
  -
  2.697’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  360’
  58’
  -
  -
  -
  8’
  -
  71’
  3.128’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JCB AF 17.12.2003 HOLDING ApS 18.12.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Fjelstrupvej 109 · DK-6100 Haderslev 29.11.2018
Fjelstrupvej 109 · DK-6100 Haderslev 20.10.2018 28.11.2018
Fjelstrupvej 109 · DK-6100 Haderslev 01.01.2007 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 18.12.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2003-12-18 18.12.2003

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.12.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 18.12.2003

Direktører

Navn Fra Til
Christian Nikolai Petersen 18.12.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Nikolai Petersen 18.12.2003
Judith Buch Petersen 18.12.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JCB AF 17.12.2003 HOLDING ApS

Fjelstrupvej 109
6100 Haderslev

CVR

27492002

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. december 2003

P-nummer

1010277961

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i El-Strøm ApS, cvr.nr 10472946

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej