POUL MØLLER HANSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. nov. 2003
 • CVR 27482953

Virksomheden POUL MØLLER HANSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvalsø. De blev etableret i 28. november 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -36.594 DKK, mens den i 2021 var på -30.813 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 7.673.254 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

7.673’ DKK

-26%

Egenkapital

67.994’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

7.542’ DKK

-31%

Årets resultat

20227.673.254 DKK
202110.370.203 DKK
20205.701.332 DKK
20195.282.101 DKK
20184.301.500 DKK
20174.448.931 DKK
20164.089.453 DKK
20152.867.018 DKK
20141.624.672 DKK
2013-1.284.238 DKK
2012816.047 DKK

Likviditetsgrad

1.530 %

-91%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

69.233’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-37’ DKK

-19%

Gældsforpligtelser

1.239’ DKK

-13%

Tilgodehavende

18.954’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -37’
  -
  -
  -
  -37’
  1.523’
  -
  49’
  1.572’
  7.542’
  -
  7.542’
  -137’
  7.673’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50.070’
  -
  -
  50.278’
  50.278’
  -
  -
  10.898’
  244’
  468’
  18.954’
  69.233’
  125’
  29.722’
  114’
  -
  67.994’
  -
  67.994’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  0
  1.239’
  69.233’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
POUL MØLLER HANSEN HOLDING ApS 28.11.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Ebberupvej 26 · DK-4330 Hvalsø 01.01.2007
Ebberupvej 26 · DK-4330 Hvalsø 28.11.2003 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 01.01.2008 19.12.2019
980000 Uoplyst 28.11.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2003-11-28 28.11.2003

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.11.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.11.2003

Direktører

Navn Fra Til
Preben Møller Hansen 24.10.2014
Poul Møller Hansen 28.11.2003 24.10.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
Preben Møller Hansen 24.10.2014
Flemming Møller Hansen 24.10.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Preben Møller Hansen 28.11.2003
Flemming Møller Hansen 28.11.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

POUL MØLLER HANSEN HOLDING ApS

Ebberupvej 26
4330 Hvalsø

CVR

27482953

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. november 2003

P-nummer

1010264045

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive vognmandsforretninger.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej