BJARKE NEUBAUER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. mar. 2003
 • CVR 27065295

Virksomheden BJARKE NEUBAUER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Vejle Øst. De blev etableret i 4. marts 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.375 DKK, mens den i 2021 var på -4.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.263 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

-7%

Egenkapital

95’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20221.263 DKK
20211.354 DKK
20201.522 DKK
20191.462 DKK
20181.335 DKK
20171.671 DKK
2016-4.570 DKK
20154.693 DKK
20144.313 DKK
20135.277 DKK
201212.143 DKK

Likviditetsgrad

868 %

-2%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

108’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

108’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -1’
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  108’
  -
  108’
  108’
  125’
  -30’
  -
  -
  95’
  -
  95’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  2’
  12’
  108’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BJARKE NEUBAUER HOLDING ApS 04.03.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Droshoved 9B · DK-7120 Vejle Øst 07.01.2013
Strandvejen 12 · DK-7120 Vejle Øst 01.01.2007 06.01.2013
Strandvejen 12 · DK-7120 Vejle Øst 04.03.2003 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.12.2020
980000 Uoplyst 04.03.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2003-03-04 04.03.2003

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.03.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 04.03.2003

Direktører

Navn Fra Til
Bjarke Neubauer 04.03.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarke Neubauer 04.03.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BJARKE NEUBAUER HOLDING ApS

Droshoved 9
7120 Vejle Øst

CVR

27065295

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. marts 2003

P-nummer

1009760292

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40850586

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder investeringsvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-