SÆDDER FOURAGE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. apr. 2001
 • CVR 26004233

Virksomheden SÆDDER FOURAGE ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer" og har adresse i Tureby. De blev etableret i 20. april 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 56.584 DKK, mens den i 2021 var på 296.904 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -48.327 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-48’ DKK

-123%

Egenkapital

-1.522’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-48’ DKK

-123%

Årets resultat

2022-48.327 DKK
2021209.054 DKK
202011.386 DKK
2019-222.533 DKK
2018-103.097 DKK
2017-439.226 DKK
2016-340.882 DKK
2015-140.529 DKK
2014-265.688 DKK
2013-356.174 DKK
2012-44.870 DKK

Likviditetsgrad

22 %

-18%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

-81%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

-305 %

-31%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

500’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

57’ DKK

-81%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

452’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  57’
  -
  -14’
  -
  43’
  0
  -91’
  -
  -91’
  -48’
  -
  -48’
  -
  -48’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  48’
  -
  48’
  -
  -
  -
  -
  48’
  300’
  104’
  -
  44’
  -
  452’
  500’
  125’
  -1.647’
  -
  -
  -1.522’
  -
  -1.522’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  9’
  2.021’
  500’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SÆDDER FOURAGE ApS 20.04.2001

Adresse

Adresse Fra Til
Kæderupvej 30 · DK-4682 Tureby 01.01.2007
Kæderupvej 30 · DK-4682 Tureby 21.10.2002 31.12.2006
Viverupvej 4 · DK-4640 Faxe 20.04.2001 20.10.2002

Branchekode

Branchekode Fra Til
462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer 01.01.2008
512100 Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer 20.04.2001 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2001-04-20 20.04.2001

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.04.2001

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.04.2001

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Flemming Meyhoff 20.04.2001 16.05.2001
Martin Meyhoff 20.04.2001 16.05.2001

Direktører

Navn Fra Til
Martin Meyhoff 20.04.2001

Legalle ejere

Navn Fra Til
2M HOLDING ApS 21.10.2002

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Meyhoff 20.04.2001

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SÆDDER FOURAGE ApS

Kæderupvej 30
4682 Tureby

CVR

26004233

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. april 2001

P-nummer

1008373546

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

462100
Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drive handel-, industri- og udlejningsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-