VOLLINGNYGÅRD ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2000
 • CVR 25318811

Virksomheden VOLLINGNYGÅRD ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Tranbjerg J. De blev etableret i 1. april 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på -8.796 DKK, mens den i 2017 var på -11.516 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -27.072 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-27’ DKK

-123%

Egenkapital

743’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-35’ DKK

-123%

Årets resultat

2018-27.072 DKK
2017117.012 DKK
201635.854 DKK
2015147.650 DKK
2014123.706 DKK
2013137.364 DKK
201217.126 DKK

Likviditetsgrad

1.742 %

-52%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

789’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+24%

Gældsforpligtelser

45’ DKK

+96%

Tilgodehavende

789’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2018
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  38’
  -64’
  -
  -26’
  -35’
  -
  -35’
  -8’
  -27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2018
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  217’
  789’
  789’
  125’
  523’
  96’
  -
  743’
  -
  743’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  45’
  789’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VOLLINGNYGÅRD ApS 23.05.2000 20.08.2019
ApS KBUS 38 NR. 3911 01.04.2000 22.05.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Ellevej 11 · DK-8310 Tranbjerg J 23.05.2000 20.08.2019
Kronprinsessegade 18 · DK-1306 København K 01.04.2000 22.05.2000

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.09.2010 20.08.2019
11900 Dyrkning af andre etårige afgrøder 01.01.2008 31.08.2010
11190 Agerbrug i øvrigt 16.06.2000 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2001-06-28 28.06.2001 20.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.04.2000 20.08.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 28.06.2001 16.08.2019

Direktører

Navn Fra Til
Aage Søren Revsgaard Lund 12.04.2006 20.08.2019
Svend Aage Lund 23.05.2000 12.04.2006
Peter Andreas Stakemann 01.04.2000 23.05.2000

Legalle ejere

Navn Fra Til
Aage Søren Revsgaard Lund 24.05.2000 20.08.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Søren Revsgaard Lund 01.04.2000 20.08.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VOLLINGNYGÅRD ApS

Ellevej 11
8310 Tranbjerg J

CVR

25318811

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2000

P-nummer

1007555578

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive landbrug

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-