EJENDOMSANPARTSSELSKABET DUEVEJ 40

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. dec. 1956
 • CVR 24159418

Virksomheden EJENDOMSANPARTSSELSKABET DUEVEJ 40 befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 3. december 1956 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 109.499 DKK, mens den i 2021 var på 74.241 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -32.885 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Ruth Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-33’ DKK

+48%

Egenkapital

24.519’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-45’ DKK

+47%

Årets resultat

2022-32.885 DKK
2021-63.605 DKK
20206.885 DKK
2019-65.523 DKK
2018-51.123 DKK
201730.415 DKK
201628.268 DKK
201519.779 DKK
2014-129.973 DKK
2013-1.378.637 DKK
201247.652 DKK

Likviditetsgrad

76 %

-11%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

76 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

32.459’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

109’ DKK

+47%

Gældsforpligtelser

1.944’ DKK

-5%

Tilgodehavende

159’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  109’
  -
  -121’
  -
  -12’
  -
  -33’
  -
  -33’
  -45’
  -
  -45’
  -12’
  -33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  32.300’
  -
  -
  -
  -
  32.300’
  -
  -
  -
  -
  149’
  159’
  32.459’
  152’
  -708’
  -
  -
  24.519’
  -
  24.519’
  5.996’
  5.996’
  1.736’
  -
  -
  -
  1.736’
  -
  -
  -
  -
  31’
  7’
  208’
  32.459’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJENDOMSANPARTSSELSKABET DUEVEJ 40 03.12.1956

Adresse

Adresse Fra Til
Duevej 40 · DK-2000 Frederiksberg 25.11.2022
Duevej 40 · DK-2000 Frederiksberg 03.12.1956 24.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.01.2008
702030 Anden udlejning af boliger 03.12.1956 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-22 22.11.2018
2006-11-20 20.11.2006 21.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
152.000 DKK 30.08.1987

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af tre direktører i forening 20.11.2006

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Rune Worm Christensen 25.11.2008 24.11.2009

Direktører

Navn Fra Til
Ruth Hansen 16.11.2022
Espen Sandvad Petersen 22.11.2021
Pi Bugge Christensen 17.11.2016 16.11.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
Christian Poulsen 01.08.2022
Jens Gustav Aagerup Jensen 01.08.2022
Rune Worm Christensen 15.12.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJENDOMSANPARTSSELSKABET DUEVEJ 40

Duevej 40
2000 Frederiksberg

CVR

24159418

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. december 1956

P-nummer

1006391760

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sznnpoulsen@gmail.com

Telefon

51154789

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 15 ar Frederiksberg

Tegningsregel

Selskabet tegnes af tre direktører i forening

Registeret kapital

152.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja