Scandinavian Print Group A/S er en af de flinkeste i Danmark

- Baseret på 367.852 bedømmelser. Se flinke-listen her

Scandinavian Print Group A/S


Positive
Neutrale
Negative

Data er baseret på en statistisk analyse af offentlig tilgængelig virksomhedsdata (fx CVR.dk) og seneste årsrapport.

Information om nøglepersoner
Ingen personer med relation til virksomheden har konkurser eller tvangsopløste selskaber bag sig indenfor de sidste tre år.
Egenkapital
Virksomheden har en positiv egenkapital
Årets resultat
Virksomhedens seneste resultat er positivt
Regnskabsaflæggelse
Virksomheden har indleveret deres seneste årsrapport til tiden
Revideret regnskab
Revisor har revideret virksomhedens seneste regnskab
Flinke-listen
Virksomheden er på flinke-listen. Flinke-listen er baseret på Dinero brugernes bedømmelser.
Soliditetsgrad
Virksomheden er blandt de 50% bedst stillede indenfor deres branche til at kunne bære et stort økonomisk tab
Afkastningsgrad
Virksomheden er blandt de 50% bedst stillede indenfor deres branche til at skabe overskud af deres investering

Nøgletal for Scandinavian Print Group A/S

Omsætning
Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Årets resultat
Egenkapital
Balance
Foreslået udbytte
Download regnskab
2018
361.840.788 DKK
126.938.128 DKK
29.070.490 DKK
25.126.408 DKK
69.391.375 DKK
212.688.431 DKK
45.000.000 DKK
2017
-
133.815.511 DKK
25.841.958 DKK
21.950.057 DKK
94.612.308 DKK
242.498.270 DKK
50.000.000 DKK
2016
-
111.006.498 DKK
27.881.011 DKK
22.626.816 DKK
78.158.261 DKK
172.185.823 DKK
5.000.000 DKK

Fællesskabet har i alt givet 367.852 bedømmelser