CAMANI ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. sep. 1998
 • CVR 21204072

Virksomheden CAMANI ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Svaneke. De blev etableret i 18. september 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -74.883 DKK, mens den i 2021 var på -69.524 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -477.648 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Kai Erling Munk.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-478’ DKK

-257%

Egenkapital

2.727’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-611’ DKK

-257%

Årets resultat

2022-477.648 DKK
2021303.671 DKK
202067.768 DKK
2019731.017 DKK
2018-394.332 DKK
201770.509 DKK
20162.106 DKK
2015438.517 DKK
2014442.716 DKK
2013396.832 DKK
2012-55.868 DKK

Likviditetsgrad

18.147 %

+355%
God

Afkastningsgrad

-6 %

-39%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.742’ DKK

-26%

Bruttofortjeneste

-75’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.742’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -75’
  -100’
  -
  -
  -175’
  91’
  -527’
  -
  -437’
  -611’
  -
  -611’
  -134’
  -478’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  2’
  2.742’
  2.742’
  200’
  2.323’
  204’
  -
  2.727’
  -
  2.727’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  15’
  2.742’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CAMANI ApS 16.11.2006
BILHUSET NEXØ HOLDING ApS 18.09.1998 15.11.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Reberbanevej 14 · DK-3740 Svaneke 17.11.2006
Falckvej 1 · DK-3730 Nexø 01.01.2003 16.11.2006
Falckvej 1 · DK-3730 Nexø 18.09.1998 31.12.2002

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.09.1998 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-05 05.03.2018
2006-11-16 16.11.2006 04.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 18.09.1998

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 16.11.2006

Direktører

Navn Fra Til
Kai Erling Munk 18.09.1998

Reelle ejere

Navn Fra Til
Linda Reesbøll 30.11.2000
Kai Erling Munk 18.09.1998

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CAMANI ApS

Reberbanevej 14
3740 Svaneke

CVR

21204072

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. september 1998

P-nummer

1004813869

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

erling@camani.dk

Telefon

56492252

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-