Smørblomsten Jovitheba ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. maj 1993
 • CVR 17028944

Virksomheden Smørblomsten Jovitheba ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 18. maj 1993 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -66.025 DKK, mens den i 2021 var på -49.519 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -418.362 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-418’ DKK

-265%

Egenkapital

2.115’ DKK

-20%

Omsætning

-

Resultat før skat

-418’ DKK

-265%

Årets resultat

2022-418.362 DKK
2021254.039 DKK
2020-251.842 DKK
2019-263.259 DKK
2018-649.778 DKK
2017-168.369 DKK
20161.871.789 DKK
2015149.627 DKK
201449.743 DKK
2013322.883 DKK
2012108.639 DKK

Likviditetsgrad

5.652 %

-72%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-64%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.153’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

-66’ DKK

-33%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.153’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -66’
  -
  -
  -
  -66’
  114’
  -467’
  -
  -352’
  -418’
  -
  -418’
  -
  -418’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  184’
  2.153’
  2.153’
  125’
  1.931’
  59’
  -
  2.115’
  -
  2.115’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  -
  38’
  2.153’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Smørblomsten Jovitheba ApS 26.10.2022
TANDLÆGERNE CHIDEKEL BERGMANN ApS 28.06.1996 25.10.2022
TANDLÆGE CHIDEKEL BERGMANN ApS 18.05.1993 27.06.1996

Adresse

Adresse Fra Til
Engelsborgvej 31 · DK-2800 Kongens Lyngby 25.05.2021
Rosenørns Alle 38 · DK-1970 Frederiksberg C 18.05.1993 24.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.05.2022
862300 Praktiserende tandlæger 01.01.2008 30.04.2022
851310 Praktiserende tandlæger 18.05.1993 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-10-26 26.10.2022
2022-05-01 01.05.2022 25.10.2022
2012-04-12 12.04.2012 30.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.06.1996
200.000 DKK 17.06.1993 26.06.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 12.04.2012

Direktører

Navn Fra Til
Nina Birthe Bergmann Hansen Chidekel 18.05.1993

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nina Birthe Bergmann Hansen Chidekel 18.05.1993

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Smørblomsten Jovitheba ApS

Engelsborgvej 31
2800 Kongens Lyngby

CVR

17028944

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. maj 1993

P-nummer

1001208186

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at investere i børsnoterede værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller