ERIK BESTED ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. mar. 1992
 • CVR 16006432

Virksomheden ERIK BESTED ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 4. marts 1992 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -13.580 DKK, mens den i 2022 var på -12.150 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 149.321 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

149’ DKK

+190%

Egenkapital

1.350’ DKK

+7%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

149’ DKK

+192%

Årets resultat

2023149.321 DKK
2022-166.662 DKK
2021128.722 DKK
2020-11.968 DKK
2019-139.546 DKK
2018-51.199 DKK
201792.197 DKK
2016-64.455 DKK
2015-5.074 DKK
2014264.726 DKK
201393.663 DKK
2012-140.424 DKK

Likviditetsgrad

4.776 %

-28%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.358’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

411’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -14’
  -
  -
  14’
  -14’
  6’
  -1’
  -
  5’
  149’
  -
  149’
  -
  149’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  948’
  948’
  -
  -
  -
  -
  407’
  411’
  1.358’
  200’
  1.094’
  56’
  -
  1.350’
  -
  1.350’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  9’
  1.358’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ERIK BESTED ApS 20.10.1998
TANDLÆGE ERIK BESTED ApS 04.03.1992 19.10.1998

Adresse

Adresse Fra Til
Esthersvej 3 · DK-2900 Hellerup 13.09.2004
Esthersvej 3 · DK-undefined undefined 26.08.2004 12.09.2004
Hans Edvard Teglers Vej 5 · DK-2920 Charlottenlund 09.01.2001 25.08.2004

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2008
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt 04.03.1992 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2000-12-15 15.12.2000

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 06.03.1992

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 15.12.2000

Direktører

Navn Fra Til
Leni Birthe Bested 15.11.1998
Erik Müller Bested 04.03.1992 15.11.1998

Reelle ejere

Navn Fra Til
Leni Birthe Bested 01.01.2000

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ERIK BESTED ApS

Esthersvej 3
2900 Hellerup

CVR

16006432

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. marts 1992

P-nummer

1001017105

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

39902528

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og formueadministration, herunder at foretage køb og salg af værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-