SCANDICOLOR REKLAMEBUREAU ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 1990
 • CVR 13916942

Virksomheden SCANDICOLOR REKLAMEBUREAU ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i Hornbæk. De blev etableret i 1. januar 1990 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -83.268 DKK, mens den i 2022 var på -75.566 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -126.894 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-127’ DKK

-11%

Egenkapital

878’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-127’ DKK

-11%

Årets resultat

2023-126.894 DKK
2022-114.299 DKK
2021-113.793 DKK
2020382.632 DKK
2019-377.232 DKK
2018-308.069 DKK
2017302.754 DKK
2016-1.025.946 DKK
2015304.789 DKK
2014-98.403 DKK
2013233.740 DKK
2012306.207 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-91%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-10 %

-12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

76 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.147’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-83’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

270’ DKK

Tilgodehavende

3’ DKK

-88%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -83’
  -
  -33’
  -
  -116’
  1’
  -12’
  -
  -11’
  -127’
  -
  -127’
  -
  -127’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  25’
  -
  1.145’
  -
  -
  -
  -
  1.145’
  -
  -
  -
  0
  2’
  3’
  1.147’
  1.000’
  -122’
  -
  -
  878’
  -
  878’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  270’
  270’
  1.147’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SCANDICOLOR REKLAMEBUREAU ApS 02.12.2014
SCANDICOLOR REKLAMEBUREAU A/S 15.01.2001 01.12.2014
SCANDICOLOR PREPRESS A/S 28.03.1991 14.01.2001

Adresse

Adresse Fra Til
Hindbærvej 11 · DK-3100 Hornbæk 23.12.2019
Skårupøre Strandvej 52E · DK-5881 Skårup Fyn 29.08.2019 22.12.2019
Skårupøre Strandvej 52D · DK-5881 Skårup Fyn 14.09.2017 28.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 01.01.2008
744010 Reklamebureauvirksomhed 13.01.2006 31.12.2007
222400 Prepress-arbejde 01.01.2003 12.01.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-02 02.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000.000 DKK 11.12.1997
500.000 DKK 20.01.1994 10.12.1997
80.000 DKK 19.02.1990 19.01.1994

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.12.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Ulladina Coco Wakanni Jensen 01.01.1990 02.12.2014
Kjell Leslie August Laursen 01.01.1990 02.12.2014
Per Emil Hasselbalch Stakemann 01.01.1990 05.12.1990

Direktører

Navn Fra Til
Susanne Saul Stakemann 01.01.1990 05.12.1990
Kjell Leslie August Laursen 01.01.1990
Kjell Leslie August Laursen 01.01.1990 20.01.1994

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ulladina Coco Wakanni Jensen 01.01.1990

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SCANDICOLOR REKLAMEBUREAU ApS

Hindbærvej 11
3100 Hornbæk

CVR

13916942

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 1990

P-nummer

1000648166

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ulla@scandicolor.dk

Telefon

33330101

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er grafisk reproduktion og reklamebureavirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

1.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-