BOLIGFORENINGEN AF 1. MAJ 1990 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. dec. 1989
 • CVR 13728275

Virksomheden BOLIGFORENINGEN AF 1. MAJ 1990 ApS befinder sig i branchen "Private andelsboligforeninger" og har adresse i Snekkersten. De blev etableret i 1. december 1989 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 255.369 DKK, mens den i 2020 var på 275.037 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 198.284 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

198’ DKK

-18%

Egenkapital

663’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

255’ DKK

-19%

Årets resultat

2021198.284 DKK
2020242.967 DKK
2019131.650 DKK
201863.126 DKK
201761.255 DKK
2016108.698 DKK
2015164.111 DKK
201440.997 DKK
2013-5.529 DKK
201260.838 DKK

Likviditetsgrad

158 %

-38%
God

Afkastningsgrad

8 %

-12%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

14 %

-11%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4.604’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

255’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

3.368’ DKK

-1%

Tilgodehavende

244’ DKK

-46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  255’
  -
  -
  -
  365’
  -
  -111’
  -
  -111’
  255’
  -
  255’
  -
  198’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  4.360’
  -
  -
  -
  -
  4.360’
  -
  -
  -
  -
  244’
  244’
  4.604’
  200’
  463’
  -
  -
  663’
  -
  663’
  572’
  572’
  3.214’
  -
  -
  -
  3.214’
  -
  -
  -
  -
  -
  81’
  154’
  4.604’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BOLIGFORENINGEN AF 1. MAJ 1990 ApS 19.06.1990
ADR NR. 1535 ApS 01.12.1989 18.06.1990

Adresse

Adresse Fra Til
G A Hagemanns Vej 29A · DK-3070 Snekkersten 21.04.2020
G A Hagemanns Vej 29A · DK-3070 Snekkersten 25.03.2020 20.04.2020
G A Hagemanns Vej 29A · DK-3070 Snekkersten 21.10.2015 24.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682020 Private andelsboligforeninger 01.01.2008
702020 Private andelsboligforeninger 02.12.1989 31.12.2007
980000 Uoplyst 01.12.1989 01.12.1989

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-01-11 11.01.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 27.11.1996
80.000 DKK 05.12.1989 26.11.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 11.01.2011

Direktører

Navn Fra Til
Andreas Halkier Hatholt 11.01.2011
Steen Hatholt 11.03.2003 11.01.2011
Thorleif Schack Rasmussen 25.10.2001 11.01.2011

Legalle ejere

Navn Fra Til
Andreas Halkier Hatholt 05.12.2005
Steen Hatholt 05.12.2005 05.12.2005
Nichlas Pors Hatholt 05.12.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Hatholt 01.12.1989

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BOLIGFORENINGEN AF 1. MAJ 1990 ApS

G A Hagemanns Vej 29
3070 Snekkersten

CVR

13728275

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 1989

P-nummer

1000614635

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682020
Private andelsboligforeninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive socialpædagogisk virksomhed, herunder bo- og arbejdstræning

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller