KODIF LXXIII ApS

OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
 • APS
 • Etableret 27. dec. 1988
 • CVR 12646879

Virksomheden KODIF LXXIII ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 27. december 1988 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.342 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

Egenkapital

131’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

134’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2012
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  1’
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  0
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2012
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  125’
  -
  -
  -
  -
  3’
  9’
  134’
  125’
  6’
  -
  -
  131’
  -
  131’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  134’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KODIF LXXIII ApS 27.12.1988 07.04.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Sønderlandsgade 44 · DK-7500 Holstebro 30.03.2001 07.04.2014
Nyhavn 31G · DK-1051 København K 27.12.1988 29.03.2001

Branchekode

Branchekode Fra Til
999999 Uoplyst 01.01.2008 07.04.2014
980000 Uoplyst 27.12.1988 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2003-03-22 22.03.2003 07.04.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.12.1996 07.04.2014
80.000 DKK 27.12.1988 22.12.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af likvidator. 22.03.2003 07.04.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jørgen Kunter Pedersen 08.11.2007 09.10.2012
Michael Fog Pedersen 08.11.2007 09.10.2012
Niels Gøthgen Hejde 08.11.2007 09.10.2012

Direktører

Navn Fra Til
Henning Foldager 24.03.2007 09.10.2012
Geir Magnus Jansen 27.12.1988 17.06.1991
Karsten Emil Sivgaard 27.12.1988 03.08.1995

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KODIF LXXIII ApS

Sønderlandsgade 44
7500 Holstebro

CVR

12646879

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. december 1988

P-nummer

1000422164

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

999999
Uoplyst

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være komplementar i K/S Difko LXXIII og varetage ledelsen af dette kommanditselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af likvidator.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-