INTEGRA CONSULT A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 16. dec. 1988
 • CVR 12622678

Virksomheden INTEGRA CONSULT A/S befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 16. december 1988 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 14.815.248.000 DKK, mens den i 2021 var på 14.117.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.660.531.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 8 personer, hvor direktionen bl.a. består af Peter Thorsen. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Bo Prangsgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.660.531’ DKK

> +999%

Egenkapital

2.991.920’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.244.260’ DKK

> +999%

Årets resultat

20221.660.531.000 DKK
2021-679.000 DKK
20201.593.000 DKK
2019-3.579.000 DKK
2018523.000 DKK
2017571.000 DKK
2016-420.000 DKK
20151.687.722 DKK
2014799.525 DKK
2013434.636 DKK

Likviditetsgrad

148 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

22 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

26 %

+157%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.448.601’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

14.815.248’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

7.557.557’ DKK

> +999%

Tilgodehavende

10.662.652’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  14.815.248’
  -12.239.410’
  -30.338’
  -
  2.545.500’
  303.918’
  -373.711’
  45.643’
  -24.150’
  2.244.260’
  -
  2.244.260’
  -583.729’
  1.660.531’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  281.370’
  -
  179.669’
  785.949’
  785.949’
  -
  3.917.655’
  992.107’
  384.320’
  750.798’
  10.662.652’
  11.448.601’
  500.000’
  2.491.920’
  -
  -
  2.991.920’
  -
  2.991.920’
  899.124’
  899.124’
  -
  -
  -
  333.587’
  333.587’
  159.342’
  -
  118.336’
  7.172’
  2.897.269’
  1.565.277’
  7.223.970’
  11.448.601’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INTEGRA CONSULT A/S 04.01.1996
INTEGRA ApS 16.12.1988 03.01.1996

Adresse

Adresse Fra Til
Staktoften 20 · DK-2950 Vedbæk 28.06.2022
Trørødvej 63B · DK-2950 Vedbæk 26.11.2009 27.06.2022
Stubbeled 2 · DK-2950 Vedbæk 02.02.2009 25.11.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 01.01.2005 31.12.2007
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 01.01.2003 31.12.2004

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
1999-09-17 17.09.1999

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 03.01.1996
80.000 DKK 21.12.1988 02.01.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse 17.09.1999

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Carsten Thorsen 01.02.2021
Søren Peter Svendsen 23.01.2018 14.12.2018
Carsten Thorsen 23.01.2018 21.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Michael Niels Thorsen 16.12.1988 01.08.2019
Peter Thorsen 16.12.1988
Peter Thorsen 16.12.1988 07.12.1994

Legalle ejere

Navn Fra Til
CPM Ejendomme ApS 01.05.2019
INTEGRA HOLDING ApS 15.02.1990 21.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Thorsen 16.12.1988
Michael Niels Thorsen 16.12.1988
Carsten Thorsen 16.12.1988 20.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INTEGRA CONSULT A/S

Staktoften 20
2950 Vedbæk

CVR

12622678

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

16. december 1988

P-nummer

1002926928

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • INTEGRA A/S

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mch@integra.dk

Telefon

22666110

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivning, handel og industri

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

8

Reklamebeskyttelse

Nej