LYNGGAARD. VILS A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. jan. 1987
 • CVR 10612233

Virksomheden LYNGGAARD. VILS A/S befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Vils. De blev etableret i 1. januar 1987 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -27.834 DKK, mens den i 2020 var på -25.254 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.110.509 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Hanne Marie Jensen Vester.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.111’ DKK

+204%

Egenkapital

4.780’ DKK

+26%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.253’ DKK

Årets resultat

20211.110.509 DKK
2020-1.072.173 DKK
2019-22.829 DKK
201856.917 DKK
2017287.061 DKK
201659.805 DKK
2015152.362 DKK
2014301.577 DKK
2013223.126 DKK
2012-153.698 DKK

Likviditetsgrad

1.068 %

+178%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.979’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-28’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.119’ DKK

+20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -28’
  -
  -
  -
  -28’
  682’
  -7’
  606’
  1.281’
  1.253’
  -
  1.253’
  -
  1.111’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  142’
  -
  -
  -
  2.717’
  2.859’
  -
  -
  1.785’
  -
  256’
  2.119’
  4.979’
  500’
  4.167’
  113’
  -
  4.780’
  -
  4.780’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  0
  198’
  4.979’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LYNGGAARD. VILS A/S 21.11.1995
VILS ENTREPRENØRFORRETNING A/S 30.09.1987 20.11.1995
A/S PSE NR. 2216 01.01.1987 29.09.1987

Adresse

Adresse Fra Til
Ådalsvej 9 · DK-7980 Vils 01.01.1987

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 25.09.2017
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008 24.09.2017
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 19.02.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-11-08 08.11.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 15.12.1993
300.000 DKK 30.08.1987 14.12.1993

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene 08.11.2012

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Grethe Jensen Boll 16.03.2000
Aage Bech Lynggaard 01.01.1987
Holger Futtrup Vester 01.01.1987 16.03.2000

Direktører

Navn Fra Til
Aage Bech Lynggaard 01.01.1987

Legalle ejere

Navn Fra Til
Aage Bech Lynggaard 29.09.1987

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Bech Lynggaard 01.01.1987

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LYNGGAARD. VILS A/S

Ådalsvej 9
7980 Vils

CVR

10612233

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. januar 1987

P-nummer

1000105897

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

97767255

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er finansiering, leasing, besiddelse af entreprenørmateriel, værdipapirer og fast ejendom

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej