GELSTED BRUGSFORENING

OPLØST EFTER FUSION
 • ABA
 • Etableret 16. okt. 1999
 • CVR 10150728

Virksomheden GELSTED BRUGSFORENING befinder sig i branchen "Supermarkeder" og har adresse i Gelsted. De blev etableret i 16. oktober 1999 og er af virksomhedstypen Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar.

Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på 5.076.154 DKK, mens den i 2014 var på 5.017.226 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.430.772 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.431’ DKK

< -999%

Egenkapital

2.672’ DKK

-35%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2015-1.430.772 DKK
2014-18.475 DKK
2013-888.911 DKK
2012-1.824.502 DKK

Likviditetsgrad

92 %

-11%
Svag

Afkastningsgrad

-15 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

27 %

-32%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.983’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

5.076’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

7.312’ DKK

+16%

Tilgodehavende

3.800’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2015
  -
  5.076’
  -5.137’
  -1.448’
  -
  -1.509’
  170’
  -93’
  -
  78’
  -
  -
  -
  -
  -1.431’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2015
  -
  -
  -
  850’
  -
  5.087’
  -
  -
  -
  1.096’
  6.183’
  2.680’
  190’
  -
  382’
  526’
  3.800’
  9.983’
  61’
  2.610’
  -
  -
  2.672’
  -
  2.672’
  -
  -
  2.495’
  -
  -
  -
  3.182’
  -
  -
  440’
  -
  2.710’
  869’
  4.130’
  9.983’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GELSTED BRUGSFORENING 16.10.1999 29.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Gl. Odensevej 3 · DK-5591 Gelsted 01.01.2007 29.06.2016
Gl. Odensevej 3 · DK-5591 Gelsted 16.10.1999 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
471120 Supermarkeder 01.01.2008 29.06.2016
521130 Supermarkeder 16.10.1999 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2003-04-05 05.04.2003 29.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller uddeleren. 05.04.2003 29.06.2016

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lars Sjøgaard 01.05.2016 29.06.2016
Margit Marianne Pedersen 01.05.2016 29.06.2016
Inge Lise Kristiansen 04.06.2013 29.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GELSTED BRUGSFORENING

Gl. Odensevej 3
5591 Gelsted

CVR

10150728

Virksomhedstype

Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar

Stiftet

16. oktober 1999

P-nummer

1002887110

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

471120
Supermarkeder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Brugsforeningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP Danmark A/S. Foreningen ken efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disse.

Tegningsregel

Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller uddeleren.

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-